https://bandarslotomiro.com/ Duniaslot777 Situs Slot Pulsa Tanpa Potongan Visitorbet Dunia 777 Slot Gacor Super Gacor88

2020「經典與我」優勝作品

第十二屆「經典翹楚榜」之「經典與我」徵文比賽


獲獎作品


小學組

姓名

學校

作品題目

冠軍

李莉瀅

佛教慈敬學校

事有不得 反求諸己

亞軍

葉梓軒

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校

擇善而固執之

季軍

王梓彤

佛教慈敬學校

我讀:《弟子規》

優異

林佳誼

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校

擇善而固執之


初中組

姓名

學校

作品題目

冠軍

鍾欣杏

上水官立中學

君子和而不同

亞軍

林思妍

五旬節聖潔會永光書院

事有不得 反求諸己

季軍

蘇歡

上水官立中學

君子和而不同

優異

陳盈豐

五旬節聖潔會永光書院

君子和而不同高中組

姓名

學校

作品題目

冠軍

鍾海文

上水官立中學

君子和而不同

亞軍

胡珮嘉

(以個人名義參加)

我讀:《孟子 ・ 齊桓晉文之事章》

季軍

劉嘉欣

上水官立中學

君子和而不同

優異

李偉珊

五旬節聖潔會永光書院

擇善而固執之公開組

姓名

作品題目

冠軍

盧嘉嘉

(以個人名義參加)

事有不得 反求諸己

亞軍

曾倍歡

(以個人名義參加)

我讀:《歸去來辭》

季軍

胡家和

(以個人名義參加)

我讀:《出師表》

優異

吳澤鑫

(以個人名義參加)

我讀:《出師表》